Lai veiktu jaunā uzņēmuma vai esošā uzņēmumā notikušo grozījumu ierakstīšanu Komercreģistrā ir nepieciešams aizpildīt pieteikumu, ka arī nepieciešamības gadījumā ir jāiesniedz papildus dokumenti, tādi, kā statūti jaunā redakcijā, dalībnieku reģistra nodalījums, dalībnieku sapulces protokols utt.

Lai atvieglotu uzņēmuma reģistrēšanas  (pārreģistrēšanas) procedūru piedāvājam mūsu klientiem visu nepieciešamo dokumentu sastādīšanu, ka arī konsultācijas uzņēmējdarbības formas izvēlē un pārreģistrācijas jautājumos.

Mēs piedāvājam:

  • uzņēmumu dibināšanai (neatkarīgi no formas) nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
  • nodibinājumu un biedrību dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
  • prokūras reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
  • filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu;
  • uzņēmumu reorganizāciju (pārveidošana, saplūšana, sadalīšana, apvienošana);
  • pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas dokumentu sagatavošanu;
  • uzņēmuma likvidācijai nepieciešamo dokumentu sagatvošanu;
  • citu palīdzību un konsultācijas.
slaider1