Grāmatvedības pakalpojumu birojs “EVIS LTD” piedāvā nodokļu juridiskās konsultācijas un tiesisko palīdzību sarežģītās komercdarbības situācijās

Piedāvājam:

  • mutiskas un rakstiskas konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvajiem aktiem, ka arī normu piemērošanā;
  • Valsts ieņēmuma dienesta veikto nodokļu audita vai tematiskās pārbaudes rezultātu novērtēšanu aprēķināto papildus maksājamo nodokļu un soda naudu pamatotības pārbaudi;
  • saimnieciskās darbības līgumu, aktu un citu dokumentu sastādīšanu klientu interesēs;
  • palīdzību un klienta interešu pārstāvību strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts institūcijām par nodokļu piemērošanu.
slaider2