Kas mirdzēja, kas spīdēja,
Augsta kalna galiņā,
Jānīts kala kumeliņu,
Ar sidraba pakaviem.


EVIS LTD grāmatvedības pakalpojumu birojs informē par darba laika izmaiņām un NOVĒL LUSTĪGU UN SKANĪGU LĪGOŠANU:
BRĪVDIENA – CETURTDIENA 2017.gada 22.jūnijs
BRĪVDIENA – LĪGO DIENA 2017.gada 23.jūnijs
BRĪVDIENA – JĀŅU DIENA 2017.gada 24.jūnijs
BRĪVDIENA – SVĒTDIENA 2017.gada 25.jūnijs