EVIS LTD grāmatvedības pakalpojumu birojs atgādina, ka sākot ar 2017.gada 01.janvāri visiem nodokļu maksātājiem obligāti jāsāk lietot Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.95 atbilstošus kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas!

Apgrozījums konkrētajā struktūrvienībā (darījumi, kas reģistrēti, izmantojot elektroniskos maksājumu uzskaites ierīces konkrētajā tirdzniecības vietā) < 200 000 euro

kases aprāts

< 1 500 000 euro

hibrīda kases aprāts

> 1 500 000 euro

kases sistēma

< 200 000 euro
< 1 500 000 euro
> 1 500 000 euro

Kas ir jāizdara visiem maksājumu uzskaites ierīču lietotājiem līdz 01.01.2017?

  • Jāsazinās ar kases aparātu apkalpojošo dienestu, noskaidrojot, vai Jūsu esošais kases aprāts, hibrīda kases aprāts vai kases sistēma atbilst jaunajām prasībām un to atļauts lietot pēc 01.01.2017.
  • Gadījumā, ja esošais kases aprāts neatbilst jaunajām prasībām un apkalpojošais dienests neplāno veikt konkrētā modeļa pārreģistrēšanu un/vai pielāgošanu jaunajām prasībām – JĀIEGĀDĀJAS jaunajiem noteikumiem atbilstošā ierīce. Pēc ierīces iegādes un uzstādīšanas no uzskaites VID ir jānoņem vecais kases parāts un uzskaitē jāuzliek jaunajām prasībām atbilstošā kases ierīce!
  • Jānoslēdz līgums ar apkalpojošo dienestu par kases aprāta, hibrīda kases aprāta vai kases sistēmas apkalpošanu.