EVIS LTD grāmatvedības pakalpojumu birojs informē par darba laika izmaiņām 2016.gada maija sākumā

•2016.gada 01.maijs – brīvdiena – Darba svētki. LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena

•2016.gada 02.maijs – brīvdiena – LIELDIENAS (pareizticīgo, vecticībnieku)
•2016.gada 03.maijs – saīsināta pirmssvētku darba diena līdz 16:00
•2016.gada 04.maijs – brīvdiena – LR neatkarības atjaunošanas diena

Neatliekamo jautājumu risināšanai mūsu peciālistus varēs sazvanīt pa mobilajiem telefona numuriem.