Grāmatvedības pakalpojumu birojs “EVIS LTD” ievērojot likumdošanu un klientu intereses, sniedz grāmatvedības uzskaites un citus finanšu pakalpojumus, palīdzot klientam straujāk attīstīt vai uzsākt biznesu. Rūpējoties par mūsu klientu nākotni un labklājību, uzņēmumā ir nodarbināti vairāk nekā 15 darbinieki, kas ir ieguvuši ne tikai atbilstošu izglītību, bet vairāku gadu laikā arī noderīgu pieredzi.

Mēs piedāvājam:

 • uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgu programmnodrošinājumu;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku;
 • sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatojumu veikšana;
 • grāmatvedības dokumentu un atskaišu sagatavošana;
 • nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID);
 • uzņēmuma pārstāvēšana VID (nodokļu jautājumi, pārbaudes utml.);
 • citu papildus dokumentu (aktu, atskaišu, rīkojumu) sagatavošana;
 • personāla uzskaite;
 • statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
 • gada pārskata sagatavošana;
 • darbs ar nodokļu inspektoriem, auditoriem un zvērinātiem revidentiem;
 • finanšu informācijas sniegšana vadības lēmumu pieņemšanai;
 • grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas.
Galvenā sniegto pakalpojumu prioritāte ir to augsta kvalitāte, tamdēļ grāmatvedības pakalpojumus EVIS LTD šobrīd ir izvēlējušies vairāk nekā 200 dažādi uzņēmēji