Audits un zvērināta revidenta pakalpojumi
Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma noteikumiem vairākām uzņēmumu kategorijām ir jāveic gada pārskata revīzija vai ierobežota pārbaude. Grāmatvedības pakalpojumu birojs “EVIS LTD” sadarbībā ar saviem darījumu partneriem – pieredzes bagātām auditorfirmām, piedāvā saviem klientiem zvērinātā revidenta pakalpojumus uz īpaši izdevīgiem noteikumiem.
Konsultācijas darba aizsardzības jomā
Rūpējoties par mūsu klientu darbinieku labklājību un likuma “Par darba aizsardzību” prasību izpildi mūsu klientiem, grāmatvedības pakalpojumu birojs “EVIS LTD” piedāvā kompleksās konsultācijas šādos darba aizsardzības jautājumos – darba vides riska novērtēšana; darba vides iekšējo uzraudzība; darba drošības instrukcijas darbiniekiem; nodarbināto instruktāžas darba aizsardzības jomā; darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana; kā arī konsultējam darba kārtības noteikumu un amatu aprakstu sastādīšanā, utml.
Palīdzība datorsistēmas Tildes Jumis uzstādīšanā un lietošanā
Informācijas tehnoloģiju laikmetā nav iedomājams biroja darbs bez datora palīdzības, savukārt nav iespējams būt labam speciālistam visās jomās, tāpēc uzņēmuma datortehnikas sistēmu konfigurēšanu un apkopi saimnieciskāk ir uzticēt speciālistam, it īpaši, ja Jūsu datoram ir tādas svarīgas funkcijas, kā grāmatvedības reģistru glabāšana. Piedāvājam konsultācijas par Tildes Jumis funkcijām un iespējām; konsultācijas par Tildes Jumis tehniskajām prasībām; grāmatvežu, noliktavas darbinieku un vadītāju apmācību darbam ar sistēmu Tildes Jumis.