EVIS LTD grāmatvedības pakalpojumu birojs pateicas Jums par sadarbību 2016.gadā un novēl, lai Jaunajā 2017.gadā Jūsu ģimenēs valdītu miers un saticība, būtu daudz priecīgu un neaizmirstamu brīžu, bet darba lietās pietiek spara sasniegt panākumus!